Partnerzy

CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) to polskie konsorcjum naukowe, część Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Polski węzeł technologiczny CLARIN został zbudowany i jest prowadzony przez G4.19, działający przy Politechnice Wrocławskiej w imieniu CLARIN-PL. Tworzy je sześć jednostek naukowych, powołanych do wypełniania polskich obowiązków w ramach członkostwa w CLARIN ERIC, które wspólnie rozwijają elektroniczne zasoby językowe i narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku polskim i kilku innych językach

CLARIN-PL ma bardzo bogate, dwunastoletnie doświadczenie w aktywnym wspieraniu i współpracy z naukowcami, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych (setki wspieranych projektów i osób) w zakresie wykorzystania technologii językowych w ich badaniach. Współpraca z użytkownikami ma często charakter interdyscyplinarny, a naukowcy ubiegający się o wsparcie znajdują się niekiedy na różnych etapach kariery naukowej. Infrastruktura jest unikalna w skali światowej, ponieważ została opracowana specjalnie dla języka polskiego i dostarcza innowacyjnych rozwiązań, zapewniających dokładne wyniki badań nad tekstami wytworzonymi w tym konkretnym języku. Ponadto CLARIN-PL ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesowym, zapewniając dostęp do uniwersalnych komponentów technologii językowej i mechanizmów łączenia tych komponentów w celu tworzenia, wykorzystywania i przetwarzania zarówno tekstów w języku ogólnym, jak i specjalistycznym.