Zespół

Marta Bucholc

                CV

Zaimki: Ona/Jej

Jestem profesorką socjologii na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chercheuse Associée w Centre de recherche en science politique na Uniwersytecie Saint-Louis w Brukseli. Od 2015 do 2020 pracowałam jako profesorka badawcza w Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur” na Uniwersytecie w Bonn. Byłam ponadto profesorką wizytującą na uniwersytetach w Jenie, Cambridge, Grazu i Saint-Louis w Brukseli, jak również stypendystką im. Bronisława Geremka w Instytutucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu. Obecnie jestem distinguished fellow w Centrum Studiów Zaawansowanych „Universalism and Particularism in European Contemporary History” na Uniwersytecie w Monachium. Moje badania skupiają się na socjologii prawa i socjologii historycznej. Poza Abortion Figurations prowadzę także dwa inne projekty: Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Towards Illiberal Constitutionalism in East Central Europe: Historical Analysis in Comparative and Transnational Perspectives w ramach grantu Fundacji Volkswagena.

Ostatnie publikacje:

Bucholc, Legal Governance of Abortion: Interdependencies and Centrifugal Forces in the Global Figuration of Human Rights, Historical Social Research 49 (2) 133-155 (2024).

Bucholc, Established-Outsiders Relations in Poland: Reconfiguring Elias and Scotson, Palgrave Studies on Norbert Elias (2024).

Bucholc, Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon. Hague J Rule Law, 14, 73–79 (2022).
https://doi.org/10.1007/s40803-022-00167-9

Bucholc, The Anti-LGBTIQ Campaign in Poland: The Established, the Outsiders, and the Legal Performance of Exclusion. Law & Policy, 44(1) 4–22 (2022). https://doi.org/10.1111/lapo.12183

Bucholc, Schengen and the Rosary: Catholic religion and the postcolonial syndrome in Polish national habitus, Historical Social Research, 45(1) 153-181 (2020). https://doi.org/10.12759/hsr.45.2020.1.153-181

Lourdes Peroni

                CV

Zaimki: Ona/Jej

Jestem badaczką praw człowieka, której obszary badań obejmują równość i niedyskryminację, przemoc ze względu na płeć, intersekcjonalność i podatność na wykorzystanie, szczególnie w kontekście Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Państw Amerykańskich i Rady Europy. Moje publikacje dotyczące tej tematyki ukazały się m.in. w „Feminist Legal Studies”, „Human Rights Law Review” i „International Journal of Constitutional Law.” Pracowałam na uniwersytetach Yale (USA), Sheffield Hallam (Wielka Brytania) i w Gandawie (Belgia). Byłam stypendystką Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka i brałam udział w składaniu skarg i interwencji stron trzecich przed Komitetem CEDAW i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Byłam wizytującą badaczką w Emory Law School, Melbourne Law School, a ostatnio w CEU Democracy Institute.

Ostatnie publikacje:

Peroni, “Lo Público y lo Privado, Dicotomías de Género y Re-privatización de las Mujeres en el Parlamento,” Debate Feminista (accepted for publication in September 2022)

Peroni, “Los Estereotipos en el Derecho Antidiscriminatorio: Comentario,” 28(1) Revista Discusiones (2022) 71-84 https://doi.org/10.52292/j.dsc.2022.2868

Niemi, Peroni and Stoyanova (eds.), International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention (Routledge 2020)

Peroni, “The Protection of Women Asylum Seekers under the ECHR: Unearthing the Gendered Roots of Harm,” 18(2) Human Rights Law Review (2018) 347–370 https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy005

Peroni, “The Borders that Disadvantage Migrant Women in Enjoying Human Rights,” 36(2) Netherlands Quarterly of Human Rights (2018) 93-110 https://doi.org/10.1177/0924051918771229

Nikoletta Pikramenou

CV

Share on linkedin
LinkedIn

Zaimki: Ona/Jej

Jestem ekspertką prawną i badaczką kwestii płci i LGBTI. Pracowałam dla kilku organizacji pozarządowych i międzynarodowych, w tym Make Every Woman Count (MEWC), Women’s Link Worldwide, Rady Europy, Delegacji Unii Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Moja rozprawa doktorska, obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu Arystotelesa we współpracy z Uniwersytetem w Uppsali stanowiła pierwsze globalne badanie prawnoporównawcze praw osób interpłciowych. W 2019 r. została ona opublikowana w postaci książkowej przez wydawnictwo Springer pod tytułem „Intersex rights. Living between sexes”. W tym samym roku dołączyłam do Intersex Greece jako aktywistka i ekspertka prawna ds. praw osób interpłciowych. W ubiegłym roku ściśle współpracowałam (z ramienia Intersex Greece) z greckim Ministerstwem Zdrowia w celu przygotowania projektu ustawy o zakazie okaleczania narządów płciowych osób interpłciowych (IGM). W lipcu 2022 r. Grecja stała się piątym krajem na świecie, który zakazał IGM. Pracuję po grecku, angielsku, francusku, hiszpańsku i portugalsku.

Ostatnie publikacje:

Nowy artykuł Nicole w Social Sciences

Intersex Rights. Living between sexes, Springer, 2019, DOI 10.1007/978-3-030-27554-9.

Shadow report on Gender-Based Violence against Intersex Women in Greece, (in Greek & English) for the Council of Europe and Intersex Greece https://rm.coe.int/greece-2022-shadow-reportgrevio-cbr/1680a675f7.

Intersex athletes: invisible victims in the language of gender-based violence, Agenda Feminist Journal, Routledge, Taylor & Francis group https://doi.org/10.1080/10130950.2019.1706987, 2020.

Raising Indigenous women’s voices for equal rights and self-determination, New England Journal of Public Policy, Volume 31, Issue 2 Special Issue: ICO, Article 9, University of Massachusetts, https://scholarworks.umb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1759&context=nejpp.

Make Every African Woman Leader Count, Agenda Feminist Journal, Routledge, Taylor & Francis group, DOI: 10.1080/10130950.2019.1605835, https://doi.org/10.1080/10130950.2019.1605835, Published online: 24 May 2019.

iskra de Vries

Zaimki: Ona/Jej

W 2021 roku uzyskałam tytuł magistra socjologii na Uniwersytecie Amsterdamskim (UvA), gdzie specjalizowałam się w socjologii kulturowej i gender studies. Podczas studiów współtworzyłam magazyn „Accent” poświęcony współczesnym zagadnieniom społecznym (www.accent-mag.com). Zanim dołączyłam do zespołu Abortion Figurations, pracowałam jako młodsza wykładowczyni w ramach studiów licencjackich z interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim.

Share on linkedin
LinkedIn

Carolina Mosquera Vera

CV

Zaimki: Ona/Jej.

Jestem feministyczną socjolożką i aktywistką pochodzącą z Kolumbii. Ukończyłam socjologię i specjalizację w zakresie polityki publicznej na Narodowym Uniwersytecie Kolumbii, a obecnie kontynuuję studia magisterskie z zakresu studiów nad kobietami i płcią w Hiszpanii i Polsce. Mam ponad pięcioletnie doświadczenie w badaniach nad prawami człowieka kobiet, w szczególności przemocą wobec kobiet w kontekście wojny i transformacji pokojowej, a także nad obrończyniami praw człowieka kobiet i ich udziałem w życiu politycznym. Obecnie jestem zaangażowana w aktywizm związany z feminizmem, intersekcjonalnością i sprawiedliwością społeczną. Moje zainteresowania badawcze obejmują wyzwania i możliwości, przed jakimi stoją ruchy feministyczne promujące prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet, w szczególności prawo do podejmowania decyzji dotyczących ich ciała i planów życiowych.

Ostatnie publikacje:

Revolución feminista en Irán: experiencias de solidaridad transnacional con Abya Yala. Revista Emancipa. 2022.

Measuring Progress towards Agenda 2030: Telling Stories with Statistics for the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). SDG 5: Gender Equality Participation of Women in National Parliaments: Iceland’s Emblematic Case. 2022.

 La Marcha de los turbantes: mujeres y diásporas de Resistencia. 2022. CESMECA. ISBN tomo 3: 978-607-543-162-8.

 20 years after Resolution 1325, womens organizations review its implementation in Colombia during 2019. 2020. ISBN: 978-958-53226-0-8 ed: A. Impresores S.A.A , v. , p.261 – 267, 2020.

The pandemic before the Covid: violence against women and girls in 2019 and 2020 in Colombia, Sisma Mujer. 2020

Bartosz Cyran

Zaimki: On/Jego

Jestem studentem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Prawo i Bioetyka, a także asystentem w projekcie Abortion Figurations. Uzyskałem licencjat z filozofii (w zakresie analitycznej filozofii działania). Obecnie moim głównym obszarem zainteresowań są zagadnienia z pogranicza prawa medycznego i bioetyki.

Marta Gospodarczyk

Marta_Gospodarczyk

Zaimki: Ona/Jej

Jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje obszary badawcze to socjologia wsi, gender studies i ludowa historia Polski. Moja praca doktorska będzie koncentrować się na genderowych strategiach radzenia sobie z suszą w polskich rolniczych gospodarstwach domowych. Jestem asystentką badawczą w projekcie Abortion Figurations oraz członkinią zespołu badawczego w projekcie NCN Sonata BIS Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne.

Agnieszka Nowakowska

Zaimki: Ona/Jej

Jestem managerką projektu Abortion Figurations. Specjalizuję się w socjologii i historii, a moje własne badania skupiają się na socjologii pamięci i stosunkach polsko-litewskich.